• Zwroty i reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

  • pisemnie na adres: ul. Zana 29,20-601 Lublin;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@butbut.pl;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Zana 29, 20-601 Lublin. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Reklamacja powinna zostać zgłoszona zaraz po wystąpieniu wady. Jeżeli obuwie jest użytkowane mimo wystąpienia wady, moze ona się pogłębić.
Obuwie powinno być czyste i suche. Stan obuwia może świadczyć o braku pielęgnacji lub nie odpowiednim użytkownaiu i w uzasadnionych przypadkach moze być podstawą do odrzucenia reklamacji.

Jak zgłaszać reklamację?

Na zakupione obuwie udzielamy 24 miesiące gwarancji. Reklamacji nie podlega (w przypadku obuwia):

  • obuwie uszkodzone mechanicznie (w tym obicie ,otarcie, niewłaściwe dopasowanie obuwia)
  • obuwie z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji,
  • uszkodzenia ozdób
  • naturalne zużycie się obuwia, ścieranie się fleków i podeszwy odbarwienie się wnętrza obuwia, wygoda obuwia
  • elementy ozdobne np. suwaki, paski, guziki, gumki,elementy metalowe, klamerki, zapięcia, ćwieki, dżety, cyrkonie, koraliki, zamki, łańcuszki, itd.

Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem. 

Zasady zwrotu produktu
Zwracany lub wymieniany towar musi być pełnowartościowy, tzn. obuwie nie może nosić żadnych śladów użytkowania - żadnych zagięć, czysta podeszwa, wkładka oraz wnętrze buta, opakowanie w nienaruszonym stanie. Formularz zwrotu znajdziecie Państwo w pierwszej wiadomosci e-mail, którą wysłaliśmy po złożeniu zamówienia, w załączniku.
Zwracane przesyłki proszę odpowiednio zapakować – aby nie zostały zniszczone podczas transportu - bardzo prosimy o nie oklejanie pudełka bezpośrednio taśmą klejącą. 
Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Ustawa o prawach konsumenta nakłada na sprzedajacego obowiązek zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy kupującemu tylko do wysokości najtańszej z oferowanych przez siebie opcji przesyłki.
Do środka proszę włożyć wypełniony formularz zwrotu/wymiany towaru - nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
Przelew za zwrócony towar zostanie przesłany na Państwa konto w terminie do 14 dni od momentu otrzymania paczki (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)


Adres do zwrotów i reklamacji
WEGA
ul. Zana 29
20-601 Lublin
 
  • Szanowny Kliencie


Zgodnie z Polityką Prywatności, Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez WEGA WIESŁAWA I JACEK DZIEWULSCY SPÓŁKA JAWNA, z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sklep@butbut.pl lub pod numerem telefonu: 737632988. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. Tomasza Zana 29, 20-601 Lublin.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacji zamówienia w sklepie internetowym).
Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu jest Art. 6, ust. 1, lit. b RODO. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia